top of page

8月02日週二

|

港九培靈研經會

第九十四屆港九培靈研經會(研經會)

早堂研經會 主題:明白基督的心 英語 (粵語、手語即時傳譯 / 另設普通話即時傳譯) 第94屆研經會講員 - 柯貝爾牧師 Rev. Bill Crowder

第九十四屆港九培靈研經會(研經會)
第九十四屆港九培靈研經會(研經會)

時間和地點

2022年8月02日 上午9:00 – 上午10:45

港九培靈研經會

關於本活動

分享此活動

bottom of page